NEDC i WLTP

Novi test obezbeđuje modifikovani ciklus vožnje i strože specifikacije testova, uključujući duži period merenja i veću maksimalnu brzinu.

Pregled inovacija: Od hladnog starta, na dinamometru šasije se mere četiri opsega brzine: do 60, do 80, do 100 i preko 130 km / h. U ovim fazama se uvek ubrzava i usporava. Najveća brzina je tako 10 km / h veća od NEDC. Pored toga, prosečna brzina od oko 47 km / h je takođe značajno veća (ranije oko 33 km / h). Ispitna komora ima temperaturu od 23 ° C, sa NEDC je ranije bila 20-30 ° C. Celokupni WLTP ciklus vožnje traje oko 30 minuta, dok NEDC traje samo 20 minuta. Dužina staze se više nego udvostručila na 23, umesto na 11 kilometara. Za razliku od NEDC-a, uzimaju se u obzir pojedinačni dodaci za WLTP za težinu, aerodinamiku i zahteve električnog sistema vozila (trenutna struja). Opcionalni dodaci koji troše više energije, kao što je klima uređaj ili grejanje sedišta, ostaju isključeni tokom procedure testiranja.