Mobile Downloads

Bluetooth™ kompatibilnost

Preuzmite najnovije informacije o Bluetooth ™ kompatibilnosti u PDF formatu.

Eine Frau sitzt in einem SEAT Modell und verbindet ihr Handy via Bluetooth
Bluetooth™-tehnologija

Bezbedno telefoniranje.

Zahvaljujući Bluetooth ™ tehnologiji, možete da obavljate jednostavne i sigurne telefonske pozive dok vozite, a da ne morate da skidate ruke sa upravljača. Funkcije telefona kontrolišete prepoznavanjem glasa ili kontrolom na upravljaču. Prvo, proverite kompatibilnost: preuzmite najnovije informacije o Bluetooth ™ i multimedijalnoj kompatibilnosti u PDF formatu.

Kompatibilnost sa modelima iz 2016. godine

Multimedia-kompatibilnost

Kompatibilnost sa modelima iz 2015. godine

Bluetooth™-kompatibilnost