Cookies
Ovaj sajt koristi "cookies" koji nam pomažu da Vam pružimo bolje iskustvo prilikom posete prezentacije.
Prihvati i nastavi
održivost

SEAT zaštita životne sredine

 

SEAT, S.A. razvija, proizvodi i prodaje vozila da bi obezbedio mobilnost i ličnu autonomiju. Kompanija je posvećena kontinuiranom napretku i ekološkoj svesti svojih proizvoda, kao i svojim centrima proizvodnje, prodaje I reciklaže. Takođe je posvećena racionalizaciji eksploatacije prirodnih energetskih resursa da bi bili ekološki prihvatljivi.

Sa tim ciljem, SEAT, S.A. koristi ekonomski održivu i efeikasne tehnologije koje su dostupne u pogledu zaštite životne sredine, i uključuje ih u životni ciklus proizvoda. SEAT, S.A. dakle, obavlja svoju dužnost prema društvu i upravama u obliku održivog razvoja životne sredine.

Principi:

  • SEAT, S.A. ima za cilj da dizajnira, proizvodi i prodaje motorna vozila i usluge na ekonomičan način, u skladu sa kvalitetom, ekonomičnošću, servisom i zahtevima zaštite životne sredine našeg društva I kupaca.
  • SEAT, S.A. obezbeđuje, zajedno sa svojim dobavljačima i kompanijama za reciklažu, kontinuirani i sistematični  napredak ekološke efikasnosti svojih proizvoda tokom njihovog životnog ciklusa, počevši od dizajna, i tokom faze proizvodnje, perioda korišćenja i konačnoj reciklaži.
  • SEAT, S.A. sarađuje sa vladom i drugim upravama sa ekološkom kompetencijom u svom razvitku i striktno poštuju zakonske uslove u smislu zaštite životne sredine.
  •  SEAT, S.A. obučava I podstiče svoje osoblje da budu odgovorni i usaglašeni sa zahtevima Politike zaštite životne sredine kompanije.
  • SEAT, S.A. jasno obaveštava svoje klijente, distrubutere i javnost o ekološkim aktivnostima kompanije.