Informacije o garanciji

Informacije o garanciji

07.05.2020

Informacija za vlasnike čija garancija na vozilo ističe između 01.03. i 31.05.2020

Zbog trenutne situacije sa virusom Covid-19, mnogi klijenti možda nisu mogli posetiti ovlašćeni SEAT servis zbog kvara na njihovim vozilima.

Za vozila čija garancija ističe u periodu od 01.03.2020. do 31.05.2020. garantni rok će se produžiti za 3 meseca. Pogledati grafički prikaz.

Ograničenje kilometraže koje važi za garanciju ostaje na snazi i tokom ovog tromesečnog produženja koje SEAT nudi dobrovoljno. Odnosno, produženje od 3 meseca se ne odnosi na kilometražu.

Ove mere SEAT nudi na apsolutno na dobrovoljnoj bazi i u vezi sa vanrednim okolnostima uzrokovanim virusom Covid-19, bez impliciranja priznavanja pravne ili bilo koje druge obaveze u budućnosti.