Kodeks ponašanja - Compliance - Marka SEAT - SEAT Srbija | SEAT
PONAŠANJE

Transparentnost i poverenje su od suštinske važnosti

Norme ponašanja

 

UVODNA REČ

Objašnjavajući dole navedene norme ponašanja, mi, Porsche Holding,
činimo sledeći veliki korak u spoznaji naših globalnih i lokalnih
odgovornosti. 
Sa našim prizvodima doprinosimo tome da stvorimo mobilnost koja će biti u skladu sa zaštitom životne sredine, efi kasnija i sigurnija. U tom smislu budućnost nas obavezuje da mobilnost unapredimo proizvodima zarad zajedničke dobrobiti, i to proizvodima koji će biti u skladu sa individualnim zahtevima, ekološkim interesima i ekonomskim zahtevima koji se postavljaju pred svetski koncern.

Naš zajednićki cilj se sastoji u tome da postanemo br. 1. među proizvođačima automobila širom sveta i da ljudima u celom svetu uz pomoć dominantnog kvaliteta, omogućimo individualnu, dugoročnu i sigurnu mobilnost.

Da bismo postigli cilj:

- ponašamo se odgovorno u korist klijenata, akcionara i zaposlenih;

- smatramo da je pridržavanje internacionalnih konvencija 1, zakona   internih pravila 2 osnova za dugoročno uspešno ekonomsko poslovanje;

- postupamo u skladu sa našim izjavama;

- preuzimamo odgovornost za naše postupke;

Pored internacionalnih konvencija, zakona i internih pravila, osnovu našeg poslovanja čine vrednosti Porsche Holding-a kao što su "fokusiranje  na klijenta, visok učinak, stvaranje vrednosti, sposobnost obnavljanja, poštovanje, odgovornost i dugoročnost" i čine osnovu za našu saradnju širom Holding-a i kao takve su uvrštene u naše norme ponašanja. 

Sa našim normama ponašanja dajemo našim saradnicima3 smernice koje obuhvataju suštinske principe našeg poslovanja i podržavaju ih u savlađivanju pravnih i etičkih izazova u svakodnevnom poslu. Norme ponašanja predstavljaju smernicu za ceo Holding, važe za sve saradnike i članove organa i za njegovu primenu odgovara svaki pojedinac u podjednakoj meri. 
U svakodnevnom poslovnom okruženju zalažemo se za poslovanje koje će biti pošteno, iskreno i usklađeno sa pravilma i bićemo posvećeni normama ponašanja. Norme ponašanja možete preuzeti sa sledećeg linka. 

Preuzmite norme ponašanja
Cookies
Ovaj sajt koristi "cookies" koji nam pomažu da Vam pružimo bolje iskustvo prilikom posete prezentacije.
Prihvati i nastavi