Za najbolje moguće iskustvo na ovoj web prezentaciji
Ova stranica koristi kolačiće za najbolje moguće korisničko iskustvo. Nastavljajući da koristite našu web stranicu prihvatate upotrebu naših kolačića (eng. Cookies) (osnovnih kolačića). Kolačići sa zahtevanim obaveznim odobrenjem (analitički kolačići, funkcionalni kolačići, kolačići za personalizovani sadržaj) biće aktivni tek nakon njihove eksplicitne aktivacije. Ako pristanete na upotrebu kolačića, identifikacioni podaci će biti obrađeni od strane naših partnera (dobavljača kolačića i dobavljača IT usluga). Za ovu web stranicu i kolačiće odgovoran je Porsche SCG doo. Dodatne informacije o korišćenim kolačićima i njihovoj deaktivaciji mogu se naći u našoj strani o politici privatnosti i smernicama za kolačiće.
Aktivirati sve kolačiće
Održivost

Očuvanje resursa SEAT

SEAT, S.A. razvija, proizvodi i prodaje automobile, stvarajući mobilnost i ličnu nezavisnost. Kompanija je stalno posvećena stalnom poboljšanju i održivosti svojih proizvoda i centara za proizvodnju, distribuciju i reciklažu. Efikasno korišćenje prirodnih izvora energije stvara održiv način rada koji štiti životnu sredinu i ima pozitivan uticaj na životni ciklus proizvoda. Ovako SEAT ispunjava svoju predanost društvu i državi.

 

Osnovni principi:     

  • SEAT, S.A. Brine za ekonomičnu proizvodnju vozila i mobilnih rešenja koja zadovoljavaju kvalitet, isplativost, usluge i ekološke potrebe društva i naših kupaca.     
  • SEAT, S.A. zajedno sa svojim dobavljačima i kompanijama za reciklažu osigurava kontinuirano poboljšanje ekološke efikasnosti svojih proizvoda tokom njihovog životnog ciklusa.     
  • SEAT, S.A. sarađuje sa državnim agencijama i drugim agencijama za zaštitu životne sredine kako bi razvio i strogo se pridržavao regulatornih ekoloških zahteva.     
  • SEAT, S.A. obučava i motiviše svoje zaposlene kako bi mogli živeti i dosledno provoditi svoju odgovornost u odnosu na politiku zaštite životne sredine.   
  • SEAT, S.A. Jasno izveštava svoje kupce, trgovce i javnost o merama zaštite okoline.